Cafe Solstrejf er et tilbud til borgere med hukommelsesproblemer og deres pårørende.

Cafeen er åben hver onsdag mellem kl. 13.30-16.30 og er at finde i Skive Sundhedshus, Kompagnigade 3, plan 4. Indgang: tårnet.

I Caféen har vi en masse kort- og brætspil, vi bager og tager gerne på virksomhedsbesøg. Vi hygger os med snak og grin og du kan altid købe en kop kaffe/the med småkager. Grundlæggende er det dem, der kommer i Caféen, som sætter præg på indholdet og aktiviteterne.

Der er altid demenskyndigt personale tilstede i Caféen du kan tale med. Cafeen er et samarbejde mellem Skive Kommunes demenskoordinator, Alzheimerforeningen og Ældre Sagen.

Der er ingen krav om tilmelding for at komme i Caféen, du skal blot møde op. 

 

Følgende aktiviteter er planlagt for september - oktober 2017:

06.09. Vi hygger i cafeen. Gåtur for alle der har lyst, hvis vejret tillader det

13.09. Vi spiller banko, medbring gave til max. kr. 20,00 

20.09. Vi hygger i cafeen og spiller forskellige spil  

27.09. Vi hygger i cafeen og spiller forskellige spil 

04.10. Vi hygger i cafeen og spiller forskellige spil                

11.10. Vi bager vafler og nyder dem til kaffen

              og laver plan for november og december               

18.10. Efterårsferie 

25.10. Vi hygger i cafeen og spiller forskellige spil

    

  Kom og vær med...

  

 

 

Publiceret 25-08-2017