Cafe Solstrejf er et tilbud til borgere med hukommelsesproblemer og deres pårørende.

Cafeen er åben hver onsdag mellem kl. 13.30-16.30 og er at finde i Skive Sundhedshus, Kompagnigade 3, plan 4. Indgang: tårnet.

I Caféen har vi en masse kort- og brætspil, vi bager og tager gerne på virksomhedsbesøg. Vi hygger os med snak og grin og du kan altid købe en kop kaffe/the med småkager. Grundlæggende er det dem, der kommer i Caféen, som sætter præg på indholdet og aktiviteterne.

Der er altid demenskyndigt personale tilstede i Caféen du kan tale med. Cafeen er et samarbejde mellem Skive Kommunes demenskoordinator, Alzheimerforeningen og Ældre Sagen.

Der er ingen krav om tilmelding for at komme i Caféen, du skal blot møde op. 

 

Følgende aktiviteter er planlagt for november - december 2017:

01.11.       Vi hygger i cafeen.  

08.11.       Vi bager pandekager og nyder dem til kaffen. 

15.11.       Vi hygger i cafeen. 

22.11.       Vi holder julebanko, medbring gave til max kr. 20,00 

29.11.       Esther Rasmussen kommer og læser op på jysk.

                     Vi laver program for Januar og Februar, kom og vær med                

06.12.       Vi holder julefrokost for cafeens brugere, vi starter kl. 13.00.

                     Deltagerpris kr. 75,00 pr. person, tilmelding senest 29.11.17.               

13.12.       Julehygge i cafeen. 

20.12.       Vi holder juleferie. 

27.12.       Vi holder juleferie.    

  Kom og vær med...

  

 

 

Publiceret 31-10-2017