Demens viser sig ofte som:

 • Hukommelsen og koncentrationen svigter.
 • Evnen til at orientere sig svigter.
 • Evnen til at formulere sig påvirkes.
 • Personlighed, humør og adfærd forandres.
 • Evnen til at udføre daglige gøremål påvirkes.

Vær åben omkring de problemer, der opstår og søg professionel hjælp.

 

Vi tilbyder:

 • Vejledning og oplysning ved mistanke om demens
 • Støtte og vejledning til den demensramtes familie
 • Information om Skive Kommunes tilbud til borgere med demens og deres pårørende bl.a. demensplejebolig (midlertidigt ophold på et plejecenter)
 • Hjemmebesøg
 • Info- og samværscafe Café Solstrejf
 • Pårørendegrupper
 • Dagcentertilbud
 • Støtte i eget hjem (der ydes individuel støtte i eget hjem, efter visitation via Myndighedsafdelingen)
 • Demensskole

Det er vigtigt at den demensramte familie får hjælp og støtte så tidligt i forløbet, som det er muligt og at hjælpen tilpasses den enkelte families behov.

 

Har du brug for at tale med en fagperson om demens, kan du kontakte:

Sygepleje-uddannede demenskoordinator Katrine Frandsen Eberhardt på tlf.: 24874293

Eller en af vores sygeplejersker eller social- og sundhedsassistenter, der er demensressourcepersoner i hjemmeplejen og på plejecentrene. De har den tætte kontakt med demensramte borgere og pårørende.

Publiceret 29-01-2018