Det er forskellige boligforeninger, der fremlejer lejlighederne - hvilken fremgår af centrenes hjemmesider. Når du overtager lejligheden, laver du sammen med boligforeningen et indflytningssyn. Indflytningssynet aftales samtidig med at huslejekontrakten fremsendes.

Du kan flytte ind i lejligheden alle ugens dage. Hvis en indflytning sker en lørdag eller søndag, har vi dog ikke mulighed for at modtage dig på samme måde, som på ugens øvrige dage, da weekends er stilledage, hvor der er færre personaler på arbejde. 

Når du flytter ind i dit nye hjem skal du betale indskud. Du kan søge om forskellige tilskud til de faste udgifter på lige fod med andre lejemål. 

Lejligheden må indrettes efter eget ønske, dog under hensyntagen til de arbejdsmiljømæssige regler, der gælder for plejepersonalet.

Indkøb af rengøringsartikler (f.eks. støvsuger, kost, klude, miljøvenlige rengøringsmidler, gulvspand og skraldespande, toiletpapir og køk­kenrulle) i overensstemmelse med kommunens indsatskatalog, skal du selv sørge for.  

Har du hjælpemidler skal du medbringe dem ved indflytningen.

Vi er som udgangspunkt alle sundhedsfagligt uddannet, og derfor i stand til, sammen med dig, at lave en professionel vurdering af hvor det er nødvendigt at hjælpe dig med henblik på at styrke de ressourcer du har. Der er personale døgnet rundt du kan tilkalde. 

Vi ønsker et tæt samarbejde med din pårørende og vi forventer din familie/ venner kommer i dit hjem fuldstændig som tidligere / før indflytning. De er aktive medspillere i din hverdag, som tilrettelægges ud fra hvilke ressourcer du og dine pårørende har mulighed for at bidrage med.

Har du yderligere spørgsmål i forhold til indflytningen, er du velkommen til at kontakte et at centrene. 

 

Praktisk ved flytning

Døgnets rytme

Hverdagens gøremål

Publiceret 12-08-2015